top of page

O stránkách

GoNature: Podpora způsobů udržitelného života, včetně inkluzivního a kritického myšlení, je projekt financovaný z programu Erasmus+ zahrnující partnery z Rakouska, Portugalska, České republiky a Finska.

Chceme šířit informace o udržitelnějších způsobech života.  Osvojit si nízkoprahový přístup, který lidem poskytne přístup k tématu a pomůže jim při zavádění metod šetrnějších k životnímu prostředí v jejich každodenním životě.

Naší strategií je oslovit je prostřednictvím rodinného přístupu. Rodina je nejmenším systémem v evropské společnosti, základem demokracie a sociálních změn, a proto vyžaduje zvláštní pozornost. Na mnoho problémů a otázek již existují dobrá řešení, z nichž některé existovaly v době dnešních prarodičů, ale byly prostě zapomenuty. Někteří z nich musí hledat mimo hranice své vlastní země. Takže se pokoušíme získat zpět tyto znalosti a oživit přenos informací po generace. Doufáme, že hraním deskové hry předáme tradiční moudrost mladým lidem a pomocí digitálních nástrojů se dozvíme více o udržitelném životě, včetně inkluzivního a kritického myšlení.

Projektové aktivity

Učebnice s 9 kategoriemi a sbírkou cvičení  poskytování základních znalostí v oblasti udržitelnosti. Vypracujeme 10 otázek a 10 odpovědí na kategorii a každou otázku a odpověď bude možné stáhnout pomocí QR kódu pro hru

Hra se skládá z karet s otázkami, které lze také číst na mobilním telefonu prostřednictvím webové stránky jako ekologičtější řešení, jak si je všechny vytisknout. Hráči se pohybují po poli a pokud přistanou na čtverci, musí odpovědět na otázku nebo reagovat na scénář podle barvy čtverce. 

Projektové konsorcium

bottom of page