top of page
Design bez názvu – 2024-01-10T164302.268.png

Přehled: Inklusio Oy, založená v roce 2022, stojí jako maják sociálních inovací a centrum zásadních zdrojů věnované podpoře uprchlíků, žadatelů o azyl, migrantů a organizací, které s nimi pracují. Inklusio, působící z finského Espoo, si představuje společnost, kde vzkvétá rasová rovnost, rozmanitost a inkluze. Organizace prosperuje ze svého závazku zapojit znevýhodněné a menšinové skupiny prostřednictvím inovativního rozvoje znalostí a postupů.

Mission: Inklusio Oy je na misi překlenout propasti a vytvořit příležitosti pro ty, kteří hledají útočiště a nový začátek. Poskytováním jazykových programů, školicích kurzů a pořádáním komunitních akcí se organizace snaží posílit jednotlivce a komunity a usnadnit jejich integraci do širší kulturní struktury.

Komunitní centrum na univerzitě Aalto: Jádrem úsilí společnosti Inklusio je její osobní komunitní centrum umístěné na univerzitě Aalto. Toto centrum slouží jako dynamický prostor, kde se konají jazykové kurzy, školicí semináře a různé akce. Zde se organizace aktivně podílí na podpoře učení a kulturního porozumění, čímž přispívá k rozvoji multikulturní společnosti.

Oblasti odbornosti a zaměření: Zatímco Inklusio Oy je relativně nový subjekt, jeho hlavní tým přináší bohaté zkušenosti z dobrovolnictví a neziskového sektoru. Mezi klíčové oblasti odbornosti organizace patří získávání jazyků, rozvoj kurzů, školicí semináře, veřejné akce, IT, filmová tvorba, grafický design a marketing na sociálních sítích. Tyto kompetence jsou v souladu se závazkem společnosti Inklusio k sociálním inovacím.

Klíčová osoba:

  1. Barbara Winn-Hagelstam (zakladatelka/výkonná ředitelka): Vizionářská sociální podnikatelka se zázemím ve výtvarném umění, Barbara byla hnací silou Inklusio. Díky bohaté historii výuky angličtiny jako druhého jazyka založila nevládní organizace zaměřující se na integraci uprchlíků a rozvoj jazyka. Barbara úspěšně řídila projekty EU, včetně pozoruhodného školení GoFar pro uprchlíky.

  2. Talitha Brauer (výzkumná a grafická umělkyně): Talitha, zkušená fotografka a filmařka, přináší své odborné znalosti do Inklusio tím, že kombinuje vizuály a text a vytváří působivé multimediální projekty a umělecké výstavy, které pohánějí společenské změny.

  3. Kiinai Winn-Makkonen (výzkum a IT): Kiinai se věnuje kulturní identitě a anglické filologii a díky dobrovolnickému zázemí v uprchlických organizacích je cenným přínosem pro IT oddělení a intenzivní výzkumné projekty společnosti Inklusio.

Účast na projektech EU: Společnost Inklusio Oy se hrdě účastnila projektů udělených Evropskou unií a ukázala svůj závazek podporovat pozitivní změny, zejména v projektech, jako je školení GoFar pro uprchlíky.

Collaborative Network: Inklusio strategicky vytvořila partnerství s přidruženými organizacemi, jako je Learning for Integration ry, Welcome Home International a Aalto Design Factory. Tato spolupráce dále zesiluje dopad Inklusio a umožňuje holistický přístup k integraci a rozvoji komunity.

Závěr: Cesta Inklusio Oy jako sociální inovační sítě je příkladem odhodlání podporovat začleňování, poskytovat útočiště těm, kteří to potřebují, a přispívat ke kolektivní vizi harmonické a rozmanité společnosti. Prostřednictvím své rozmanité škály iniciativ a projektů stojí Inklusio jako maják naděje, který využívá sílu inovací pro pozitivní společenskou transformaci.

bottom of page