top of page
Design bez názvu – 2024-01-10T164102.025.png

Popis Infinity Progress (NGO infinity-progress)

Popis: Infinity Progress, fungující jako nevládní organizace infinity-progress, je soukromá nevládní organizace se sídlem v Těšínsko-slezském kraji, zasazená do malebných Beskyd v České republice. Organizace byla založena v roce 2015 a zaměřuje se na zvyšování povědomí o ochraně přírody, udržitelnosti životního prostředí a bohatém kulturním a přírodním dědictví regionu. V centru jejich úsilí je centrum URSUS, interaktivní centrum, které slouží jako katalyzátor pro vzdělávání a osvětu.

Poslání a cíle: Primárním posláním Infinity Progress je podporovat principy udržitelného rozvoje, ekologické vědomí a závazek. Prostřednictvím řady vzdělávacích iniciativ se organizace snaží napravit nesprávné informace o udržitelném rozvoji a vést jednotlivce k akcím v souladu s principy udržitelného života. Mezi jejich cíle patří poskytování informativních programů, workshopů a školení pro různé publikum, od dětí po seniory.

Environmentální centrum URSUS: Centrum URSUS, spuštěné v roce 2015, představuje jedinečný a interaktivní prostor. Slouží jako vzdělávací platforma nabízející poutavé expozice, audiovizuální nástroje a školicí programy. Centrum ročně přiláká přibližně 7 000 návštěvníků se zaměřením na rodiny. Prostřednictvím vnitřních i venkovních displejů poskytuje URSUS komplexní zážitek, který spojuje zábavu a vzdělávání.

Vzdělávací aktivity: Infinity Progress se zabývá řadou vzdělávacích aktivit zaměřených na různé věkové skupiny. Patří mezi ně prohlídky s průvodcem, workshopy, programy odborného vzdělávání (VET), exkurze, animované programy, semináře a konference. Jejich přístup zahrnuje mezigenerační a interkulturní vzdělávání a zdůrazňuje význam interpretace kulturního a přírodního dědictví.

Partnerství a spolupráce: Organizace úzce spolupracuje s regionálními, národními a mezinárodními institucemi, rozvíjí partnerství se subjekty jako je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, CHKO Beskydy, Ostravská univerzita – Přírodovědecká fakulta a další. Zejména Infinity Progress je držitelem národního statutu Informačního centra CHKO Beskydy při Agenturě ochrany přírody a krajiny ČR.

Klíčové projekty a úspěchy: Infinity Progress se podílela na několika pozoruhodných projektech, včetně:

  • LIFE+, Life for Insects (2017-2022): Implementace a ověřování vzdělávacích programů a nástrojů udržitelnosti.

  • Beskydy pod lupou a Beskydy-místo, kde žijí (2018-2022): Výroba výukových materiálů STEAM se zaměřením na udržitelnost.

  • ERASMUS+ KA1 (2018-2022): Přenos metod pro dospělé studenty do interpretace kulturního a přírodního dědictví pro udržitelnost.

  • ERASMUS+ KA2 CONATURE (2018-2020): Projekt zaměřený na udržitelnost, zahrnující zadržování vody, přírodní zahrady a rozmanitost divokých rostlin.

Klíčová osoba:

  • MA Jana Karpecká, MBA: Vedoucí projektová manažerka a odborná lektorka s 15letou praxí.

  • Dipl. Inženýrka Jitka Kačalová: Odborná lektorka environmentálního inženýrství a udržitelnosti.

  • Miroslava Kretková: Projektová koordinátorka s dovednostmi v oblasti koordinace projektů a diseminace výstupů.

Přidružení partneři: Jako člen sítě Domu přírody při Agenturě ochrany přírody a krajiny ČR Infinity Progress spolupracuje s dalšími organizacemi a podporuje šíření výsledků projektů na národní úrovni.

Infinity Progress hraje prostřednictvím svého závazku k vzdělávání v oblasti udržitelnosti a interpretaci kulturního dědictví klíčovou roli při utváření pozitivních postojů k přírodě a posilování smyslu pro odpovědnost za budoucí generace.

bottom of page