top of page
Nimetön malli - 2024-01-10T164302.268.png

Yleiskatsaus: Vuonna 2022 perustettu Inklusio Oy on sosiaalisen innovaation majakka ja tärkeä resurssikeskus, joka on omistautunut tukemaan pakolaisia, turvapaikanhakijoita, maahanmuuttajia ja heidän kanssaan työskenteleviä järjestöjä. Espoosta toimiva Inklusio näkee yhteiskunnan, jossa rotujen tasa-arvo, monimuotoisuus ja osallisuus kukoistavat. Organisaatio menestyy sitoutuessaan sitouttamaan heikommassa asemassa olevia ja vähemmistöryhmiä innovatiivisen tiedon kehittämisen ja käytäntöjen avulla.

Tehtävä: Inklusio Oy:n tehtävänä on kuroa umpeen aukkoja ja luoda mahdollisuuksia turvaa ja uutta alkua etsiville. Järjestämällä kieliohjelmia, koulutuskursseja ja isännöimällä yhteisötapahtumia järjestö pyrkii voimaannuttamaan yksilöitä ja yhteisöjä ja helpottamaan heidän integroitumistaan laajempaan kulttuuriin.

Aalto-yliopiston yhteisötalo: Inklusion toiminnan ytimessä on Aalto-yliopistossa sijaitseva oma yhteisötalo. Tämä keskus toimii dynaamisena tilana, jossa järjestetään kieltenoppimista, koulutusseminaareja ja erilaisia tapahtumia. Täällä organisaatio on aktiivisesti mukana edistämässä oppimista ja kulttuurista ymmärrystä ja myötävaikuttaen monikulttuurisen yhteiskunnan kehittymiseen.

Osaamis- ja painopistealueet: Vaikka Inklusio Oy on suhteellisen uusi kokonaisuus, sen ydintiimi tuo mukanaan runsaasti kokemusta vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisiltä toimijoilta. Organisaation keskeisiä osaamisalueita ovat kielten hankinta, kurssikehitys, koulutusseminaarit, yleisötilaisuudet, IT, elokuvanteko, graafinen suunnittelu ja sosiaalisen median markkinointi. Nämä kompetenssit sopivat saumattomasti Inklusion sitoutumiseen sosiaaliseen innovaatioon.

Avainhenkilöstö:

  1. Barbara Winn-Hagelstam (perustaja/toimitusjohtaja): visionäärinen sosiaalinen yrittäjä, jolla on kuvataiteen tausta, Barbara on ollut Inklusion liikkeellepaneva voima. Hänellä on vankka historia englannin opettamisesta toisena kielenä, ja hän on perustanut kansalaisjärjestöjä, jotka keskittyvät pakolaisten integroitumiseen ja kielen kehittämiseen. Barbara on onnistuneesti johtanut EU-hankkeita, mukaan lukien merkittävä pakolaistyöntekijöiden GoFar-koulutus.

  2. Talitha Brauer (tutkija ja graafikko): Taitava valokuvaaja ja elokuvantekijä Talitha tuo asiantuntemuksensa Inklusioon yhdistämällä visuaalisuutta ja tekstiä luodakseen vaikuttavia multimediaprojekteja ja taidenäyttelyitä, jotka ajavat yhteiskunnallista muutosta.

  3. Kiinai Winn-Makkonen (Tutkimus ja IT): Kulttuuri-identiteetille ja englannin filologialle omistautunut Kiinai on vapaaehtoistyötausta pakolaisjärjestöissä tekee hänestä arvokkaan voimavaran Inklusion IT-osastolle ja intensiivisiin tutkimusprojekteihin.

EU-hankkeisiin osallistuminen: Inklusio Oy osallistui ylpeänä EU:n myöntämiin hankkeisiin ja osoitti sitoutumistaan positiivisen muutoksen edistämiseen erityisesti sellaisissa hankkeissa kuin pakolaistyöntekijöiden GoFar-koulutus.

Yhteistyöverkosto: Inklusiolla on strategisesti muodostuneita kumppanuuksia osakkuusorganisaatioiden, kuten Learning for Integration ry:n, Welcome Home Internationalin ja Aalto Design Factoryn kanssa. Nämä yhteistyöt vahvistavat entisestään Inklusion vaikutusta mahdollistaen kokonaisvaltaisen lähestymistavan integraatioon ja yhteisön kehittämiseen.

Johtopäätös: Inklusio Oy:n matka sosiaalisena innovaatioverkostona on esimerkki omistautumisesta osallisuuden edistämiseen, turvapaikan tarjoamiseen apua tarvitseville ja yhteisen näkemyksen edistämiseen harmonisesta ja monimuotoisesta yhteiskunnasta. Monipuolisten aloitteiden ja projektiensa ansiosta Inklusio on toivon majakka, joka omaksuu innovaation voiman positiiviseen yhteiskunnalliseen muutokseen.

bottom of page