top of page
WhatsApp-kuva 2023-05-02 klo 17.20.08.jpeg

Yleiskatsaus: Associação para a Ação Educativa Cultural e Desportiva, Form2you, on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö (NGO), joka toimii Portugalissa ja keskittyy sosiaalisen ja inhimillisen pääoman vahvistamiseen. Vuonna 2019 perustettu organisaatio pyrkii lisäämään eri tahojen valmiuksia navigoidaakseen haasteissa ja mahdollisuuksissa ulkoisissa ympäristöissään. Yhdeksän työntekijän voimin Form2you osallistuu räätälöityihin ja sosiaalisesti innovatiivisiin projekteihin, siirtäen ja levittäen hyviä käytäntöjä henkilökohtaisen, sosiaalisen, ammatillisen ja organisaation kehittämiseksi.

Avainhenkilöt:

  • Herra Victor Santos (Puheenjohtaja): Musiikkikasvatuksen ja ensimmäisen asteen koulutuksen suorittanut herra Santos on toiminut yrittäjähenkisenä opettajana vuodesta 1999 lähtien. Hänellä on asiantuntemusta tieto- ja viestintätekniikasta sekä digitaalisten taitojen todistus, ja hän on johdonmukaisesti toteuttanut toimia ja projekteja, jotka tähtäävät inklusiivisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

  • Rouva Joana Oliveira (Rahastonhoitaja): Vuodesta 2000 koulutuksen suorittanut rouva Oliveira on työskennellyt D. Carlos -koulussa vuodesta 2007 ja on Form2you:n perustajajäsen. Hänet valittiin Sintran D. Carlos I -koulujen ryhmittymän johtajaksi vuonna 2013, ja hänellä on laaja kontaktiverkosto kuntatasolla, piiritasolla ja kunnallisella tasolla.

  • Sónia Fernandes: Rikospsykologian koulutuksen saanut ja opettajana työskentelevä rouva Fernandes on kouluttaja eurooppalaisissa ja kansallisissa projekteissa. Hänen asiantuntemuksensa edistää projektien tehokasta toteuttamista monilla alueilla, mukaan lukien lasten työskentely sijaisperheissä ja vanhusten hoitolaitoksissa.

  • Rui Santos: Urheilupsykologian jatkokoulutuksen suorittanut herra Santos toimii kouluttajana formaalissa, epämuodallisessa ja ei-formaalisessa koulutuksessa. Yhdistyksen perustamisesta lähtien hän on ollut mukana monenlaisissa toiminnoissa, mukaan lukien vapaa-ajan aktiviteetit ja lomaleirit.

Toiminta-alueet: Form2you toimii työllisyyden, arvioinnin ja koulutuksen aloilla tarjoten konsultointia ja koulutusohjelmia, jotka kattavat mentoroinnin, valmennuksen, varainhankinnan, kokonaistuottavuuden hallinnan, sosiaalisen tuen, vapaaehtoistyön, koulutuksen, suunnittelun ja sosiaalisen innovaation prosessit. Organisaatio käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, b-oppimisen formaatteja ja tiedonvaihtoa vastatakseen sosiaalisiin tarpeisiin.

Koulutusaloitteet: ​Yhdistys tekee yhteistyötä yli 20 koulun kanssa Sintran kunnassa, työskennellen tiiviisti nuorten kanssa vahvistaakseen heitä ja edistääkseen aktiivisen kansalaisuuden taitoja.
Lisäksi Form2you osallistuu nuorten kanssa kodeissa, yhdistyksissä ja opiskelijajärjestöissä edistääkseen taitojen kehittämistä ja yhteisöllistä yhteistyötä. Organisaation työ noudattaa epämuodollisen koulutuksen periaatteita hyödyntäen hauskoja ja osallistavia aktiviteetteja tärkeiden oppimistavoitteiden välittämiseksi.

Kansainvälinen osallistuminen: Form2you on aktiivisesti osallistunut koordinaattorina KA201-YOU-projektissa ja kumppanina useissa Euroopan Erasmus+ -projekteissa, yhdessä erilaisten kansallisten aloitteiden kanssa. Organisaation tiimi omaa kokemusta epämuodollisesta, epävirallisesta ja elinikäisestä oppimisesta.

Projektin tarve ja levitys: Tämän projektin tarjoama kansainvälinen kumppanuus on Form2you:n mukaan olennainen useista syistä. Se tehostaa heidän olemassa olevaa työtään nuorten parissa mahdollistaen kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kumppaneiden kesken. Tämä yhteistyö luo jakamisen ja tehokkuuden verkoston, edistäen vapaaehtoisten, jäsenten ja työntekijöiden taitojen kehittymistä. Projektia tarvitaan erityisesti vastaamaan taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin Sintran kunnan nuorten keskuudessa.

Levitykseen osallistuminen: Form2you on hyvin asemassa tehokkaaseen levitykseen sosiaalisen median kanavien, kuten Facebookin ja Instagramin, kautta. Lisäksi kumppanuudet kuntien kanssa, mukaan lukien Sintran kaupunginvaltuusto, mahdollistavat tehokkaan viestinnän kohderyhmien kanssa. Yhdistyksen osallistuminen useisiin Erasmus-projekteihin antaa sille mahdollisuuden osallistua projektin tulosten kansainväliseen levittämiseen.

Yhteistyökumppanit: Form2you on tunnistanut mahdollisia kumppaneita, mukaan lukien nuorisokeskukset, koulut ja kunnat. Nämä kumppanit tukevat hankkeen toimintaa ja edistävät levitystyötä hyötyen hankkeen tuloksista tiedon siirron ja taitojen kehittämisen muodossa.

Kansainvälinen lähestymistapa: Kansainväliset kumppanuudet ovat välttämättömiä Form2youlle, jotta se voi tehostaa työtään nuorten kanssa, jakaa kokemuksia ja hyötyä hyvistä käytännöistä. Yhteistyö eurooppalaisten kumppaneiden kanssa rikastuttaa vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden taitoja ja luo tehokkuusverkoston, jonka saavuttaminen ilman tätä kansainvälistä hanketta olisi haastavaa.

bottom of page