top of page
Nimetön malli - 2024-02-27T110122.052.png

Yleiskatsaus: Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernden Maßnahmen on voittoa tavoittelematon yhdistys Itävallassa, tarkemmin Linzissä. Organisaatio keskittyy poliittiseen koulutukseen, tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja innovatiivisiin digitaalisiin oppimisaloitteisiin. Painottaen kansalaiskasvatusta Akademie tukee kaikenikäisiä henkilöitä, mukaan lukien työttömät, työlliset, maahanmuuttajat ja naiset työmarkkinoilla. Organisaatio osallistuu aktiivisesti sekä kansallisiin että kansainvälisiin projekteihin, toteuttaen noin 10–15 projektia vuosittain ja tavoittaen yli 10 000 henkilöä.

Yhteystiedot:

Avainhenkilöt:

  • Petra Hauser (Johtaja): Koulutukseltaan kouluttaja, jolla on tutkinto historiassa, erikoistuen saksan opintoihin ja saksan opettamiseen vieraana kielenä. Hänellä on laaja kokemus saksan kurssien opettamisesta, opettajien kouluttamisesta, systeemisestä neuvonnasta ja pehmeiden taitojen koulutuksesta. Hauser vastaa myös poliittiseen koulutukseen ja aktiiviseen kansalaisosallistumiseen liittyvistä projekteista.

  • Thomas Hauser (Varajohtaja): Koulutukseltaan projektipäällikkö kaupallisen alan tutkinnolla ja pätevöityneenä teknisenä ja käyttäytymisen kouluttajana. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus apumyynnin johtajana, projektipäällikkönä ja SAP-avainkäyttäjänä. Hauser erikoistuu prosessisuunnitteluun, prosessien optimointityöpajoihin ja koulutustoimenpiteisiin.

Toiminta-alueet: Akademie tarjoaa monipuolisen valikoiman koulutusohjelmia kouluille, yrityksille ja julkisille laitoksille. Työpajat ja koulutusohjelmat käsittelevät aiheita kuten kansalaiskasvatusta, sukupuolinäkökulmia, moninaisuutta, integraatiota, maahanmuuttoa, Euroopan unionia, medialukutaitoa, yrittäjyyskasvatusta, liikeidean kehittämistä, kestävyyttä ja paljon muuta. Organisaatio painottaa erityisesti podkastien tuottamista, joissa osallistujat ilmaisevat mielipiteensä ajankohtaisista poliittisista aiheista.

Koulutushankkeet:

  • Työpajat oppilaille ja opiskelijoille 5 vuoden iästä aikuisuuteen

  • Räätälöidyt opetusmateriaalit opettajille ja kouluttajille

  • Koulutus monimuotoisuuden hallinnasta ja valtavirtaistamisesta yrityksille

  • Erityinen painopiste pehmeiden taitojen moduuleissa, erityisesti naisille suunnatuissa opintokokonaisuuksissa

  • Kansalaiskasvatuksen, kansainvälisen ymmärryksen ja yhteistyön edistäminen

Kokemus ja osaaminen: Akademien ydinkompetenssit liittyvät ammatillisten taitojen, digitaalisten taitojen, vihreiden taitojen ja maailmanlaajuisten taitojen kehittämiseen. Organisaatio tukee aktiivisesti ihmisiä osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan, edistäen aktiivista kansalaisuutta ja eurooppalaista kansalaisuutta. Kokeneet kouluttajat ovat pitäneet lukuisia työpajoja, kehittäen jatkuvasti uusia menetelmiä oppijoiden tarpeiden mukaan. Organisaatio on erikoistunut koulutustarjonnan suunnitteluun ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden aloilla, käyttäen uusia ja perinteisiä menetelmiä oppijoiden motivaation lisäämiseksi.

Aiempi osallistuminen projekteihin: Akademie on osallistunut useisiin Erasmus+ -projekteihin, mukaan lukien projektit, jotka liittyvät medialukutaitoon, nollajätteen ruoanlaittoon, poliittiseen aktivismiin, kriittiseen ajatteluun, vanhempien valmentamiseen etäopetukseen ja paljon muuta.

Rooli nykyisessä projektissa: Akademie on valmis suunnittelemaan työpajasisältöjä, auttamaan koulutusmoduulien kehittämisessä, hoitamaan tiedotustoimia, järjestämään moninkertaistajatapahtumia ja tuottamaan podkasteja tai videoita antaakseen äänen oppijoille. Organisaatio pyrkii tuomaan asiantuntemuksensa ympäristön kestävyydestä projektiin.

Avainyhteyshenkilöt:

Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernden Maßnahmen osoittaa vahvaa sitoutumista kansalaiskasvatukseen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestäviä käytäntöjä, mikä tekee siitä arvokkaan kumppanin yhteistyöhankkeissa.

bottom of page